Location,Welisara,Ragama.
0112958474
animalphwppd@gmail.com

NVQ level 3 & 4 පුහුණු පාඨමාලාව

වෘත්තීය පාඨමාලාවන්

01. සත්ව පාලන සහකාර (NVQ 3 මට්ටම)

02. කිරි ගොවිපල සහකාර (NVQ 4 මට්ටම)

පාඨමාලා ආරම්භය

2022 අගෝස්තු / සැප්තැම්බර්

ස්ථානය

සත්වපාලන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - කොටදෙණියාව

සියළුම විමසීම් සදහා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත් සංවර්ධන)
ත්වපාලන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කොටදෙණියාව

හෝ

033-2272214

ahtcwpsl@gmail.com විද්‍යුත් ලිපිනයෙන් විමසීම් කල හැක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *